Arpeggia Jewellery at De Beers
Arpeggia
彷彿五線譜上的音符,爪鑲的天然美鑽構成 Arpeggia 系列作品的焦點,以璀璨設計向貝多芬的《月光奏鳴曲》致敬。獨特而洗鍊的經典設計,以具象化的方式演繹動人旋律,鑽石於肌膚上翩翩起舞,譜出美妙的交響曲。
Arpeggia 白金頸鍊 & 髮飾 Arpeggia 白金頸鍊 & 髮飾
Arpeggia 白金單行戒指 Arpeggia 白金單行戒指
Arpeggia 黃金單行鑽石耳環 Arpeggia 黃金單行鑽石耳環
Arpeggia 黃金單行鑽石手鍊 Arpeggia 黃金單行鑽石手鍊
Necklace Jewellery at De Beers

項鍊

立即探索
Rings Jewellery at De Beers

戒指

立即探索